Student Veterans of America Jobs

Welcome to SVA’s jobs portal, your one-stop shop for finding the most up to date source of employment opportunities. We have partnered with the National Labor Exchange to provide you this information. You may be looking for part-time employment to supplement your income while you are in school. You might be looking for an internship to add experience to your resume. And you may be completing your training ready to start a new career. This site has all of those types of jobs.

Here are a few things you should know:
  • This site is mobile friendly. You do not need a log-in or password to access information.
  • Jobs on this site are original and unduplicated and come from three sources: the Federal government, state workforce agency job banks, and corporate career websites. All jobs are vetted to ensure there are no scams, training schemes, or phishing.
  • The site is refreshed daily to remove out-of-date content.
  • The newest jobs are listed first, so use the search features to match your interests. You can look for jobs in a specific geographical location, by title or keyword, or you can use the military crosswalk. You may want to do something different from your military career, but you undoubtedly have skills from that occupation that match to a civilian job.
Mobile Logo

Job Information

EY Seniorka/Senior, Zespół Postępowań Podatkowych i Sądowych, Dział Doradztwa Podatkowego in Warszawa, Poland

Seniorka/Senior, Zespół Postępowań Podatkowych i Sądowych, Dział Doradztwa Podatkowego

Tax

Requisition # POL001XV

Post Date Apr 08, 2021

Masz szansę dołączyć do najlepszych – w rankingu Dziennika Gazety Prawnej EY po raz kolejny uznany został „Najlepszą firmą doradztwa podatkowego 2020” w kategorii „Spory podatkowe”. Zespół Postępowań Podatkowych i Sądowych prowadzi przełomowe w skali kraju sprawy podatkowe – zarówno na etapie organów podatkowych, jak i sądów administracyjnych i trybunałów.

Dział Doradztwa Podatkowego w EY (dawniej Ernst & Young) to miejsce, gdzie znajomość prawa i ekonomii pozwala tworzyć najlepsze rozwiązania. W Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych wypracowujemy najkorzystniejszą dla klienta strategię działania na różnych etapach proceduralnych, począwszy od wsparcia w kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej / postępowaniu podatkowym, poprzez reprezentację przed sądami administracyjnymi, a na nadzwyczajnych środkach zaskarżenia kończąc. Pomagamy też w optymalnym przygotowaniu się do weryfikacji rozliczeń oraz wspieramy klientów w zarządzeniu różnymi ryzykami, również w obszarze odpowiedzialności osobistej.

Możliwości, jakie na Ciebie czekają:

Działamy w ramach globalnej sieci i wspieramy naszych klientów w postępowaniach dotyczących podatku dochodowego, VAT, akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych, itp. Dołączając do nas, będziesz mieć okazję wypracowywania rozwiązań, które wspomagają klientów w ich codziennych problemach.

Twoje główne zadania:

W ramach naszego zespołu będziesz brać udział w takich projektach jak:

• przygotowywanie opinii prawno-podatkowych dotyczących aspektów merytorycznych i proceduralnych danej sprawy, w tym analiza rozstrzygnięć sądów administracyjnych pod kątem ich potencjalnego wykorzystania dla celów toczącego się postępowania podatkowego,

• reprezentowanie podatnika w trakcie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego,

• przygotowanie, bądź wspieranie klienta w zgromadzeniu i właściwym zaprezentowaniu dokumentacji dla celów prowadzonej kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego,

• opracowanie projektów wyjaśnień, zastrzeżeń, odwołań, skarg i innych pism procesowych,

• przygotowanie skarg na decyzje organów podatkowych do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

• opracowanie kompleksowych procedur podatkowych służących należytemu wypełnianiu przez klienta obowiązków wynikających z Ordynacji podatkowej, zapewnieniu właściwej wewnętrznej obsługi kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego i ograniczeniu ryzyka odpowiedzialności karnej i skarbowej,

• organizacja szkoleń i warsztatów dla pracowników różnych szczebli i działów służących właściwemu przygotowaniu do uczestnictwa w kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowaniu podatkowym – z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa i interesu klienta.

Umiejętności, które wykorzystasz:

• przedsiębiorczość i ambicję,

• kreatywność i otwarty umysł w znajdowaniu odpowiedzi na praktyczne problemy podatkowe,

• pewność siebie, rozumienie procesów biznesowych i chęć rozwoju,

• dbałość o szczegóły i umiejętność organizacji pracy,

• umiejętność pracy w zespole oraz bardzo dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego.

Twoje dotychczasowe doświadczenie:

• min. 3-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w firmie doradztwa podatkowego lub w wewnętrznym dziale podatkowym, w szczególności w zakresie kontroli i postępowań podatkowych lub sądowo-administracyjnych,

• wykształcenie wyższe,

• proaktywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów,

• umiejętność pracy w zespole, delegowania zadań i ustalania priorytetów,

• samodzielność w działaniu,

• zdolności analityczne,

Docenimy również:

• uprawnienia doradcy podatkowego -lub rozpoczętą ścieżkę ich zdobywania;

• dodatkowe kwalifikacje w obszarze finansów (ACCA, CIMA, CFA, PMP lub inne).

Pasujesz do nas, jeśli:

Chcesz rozwijać się w obszarze doradztwa podatkowego – w szczególności w zakresie postępowań podatkowych przed organami sądowymi, ale jednocześnie dobrze odnajdujesz się w zespołach realizujących różnorodne projekty dla klientów z wielu branż.

Oferujemy:

• konkurencyjne wynagrodzenie,

• wsparcie merytoryczne i finansowe w zdobywaniu uznawanych na rynku kwalifikacji oraz certyfikatów,

• EY Badges – unikalny program certyfikowania kompetencji przyszłości,

• indywidualnie projektowaną mapę szkoleń rozwijających kompetencje menedżerskie,

• platformy szkoleniowe online takie jak Udemy oraz Coursera do Twojej dyspozycji,

• rozwój oparty kulturze feedbacku i wsparciu ze strony indywidualnego career consuelora, a nie na systemie ocen pracowniczych,

• wsparcie w zdobywaniu doświadczeń w różnorodnych zespołach,

• program EY Care & Wellness.

Tworzymy miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnościami.

DirectEmployers